Det är vi som är Blomstrande Bygden

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.

Blomstrande Bygden:

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.

Styrelse

Ordf.: Sven Strandberg, 072-309 47 38  | Viceordf.:  Hans-Olof Westerlund | Sekreterare: — | Kassör: — | Ledamöter: Mats Paulson, Tommy Kalmteg, Inge Berggren, Staffan Petterson, Ronny Kalmteg

Suppleanter: Heine Albertsson, Lennart Karlsson, Mikael Haraldsson.

Att bli medlem

Som medlem i Blomstrande Bygden kommer du med i ett nätverk som gagnar allt företagande och andra samhällsaktiviteter på Ronneby kommuns landsbygd.

Medlemsavgift 2017:
600 kr, varav 500 kr i serviceavgift och 100 kr i medlemsavgift.
Kontakta oss med era uppgifter och inbetalning till: info@blomstrandebygden.se

Bankgiro: 5996-9147, Swisch: 1230911685

Kontakt

Tel. 072-309 47 38,
info@blomstrandebygden.se
Postadress:
Stationsv. 2,  370 12 Hallabro

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan

(1) informera om och marknadsföra medlemmarnas verksamhet och produkter, (2) ta initiativet till och driva projekt som främjar medlemmarnas företag, (3) förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan medlemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, entreprenörer, leverantörer, kunder m fl, (4) utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, (5) för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om hantverk, hantverkstraditioner och bygden till prioriterande målgrupper,
(6) initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt
(7) bedriva annan med ovan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Den Blomstrande Bygden i Blekinge, ekonomisk förening.
Org.nummer: 769600-9963