FÖRENINGEN HORSAHALLENS GILLE

FÖRENINGEN HORSAHALLENS GILLE

…och Lockansmåla medeltidsby.
Vi är en opolitisk, religiöst obunden förening, som erbjuder Levande historia med tidsresor för alla åldrar i ett igenväxande kulturlandskap. Området är naturskönt beläget intill Horsa-hallen och ”tredje trappstegets” rasbranter invid den av Natura 2000 skyddade Horsasjön.

Öppet: Endast tidsbokning.
0735 27 31 26,
lina@horsahallensgille.se,www.horsahallensgille.se