VATTENRENING SYD AB

Vattenrening syd AB
Silvervägen 15, 371 50 Karlskrona

Tel: 0455-134 11
E-mail: info@vattenreningsyd.se
Webb: vattenreningsyd.se

VATTENRENING SYD AB

Vi på Vattenrening syd hjälper dig att få rent vatten från din grävda eller borrade brunn. Behöver din pump eller tryckkärl bytas så hjälper vi till med detta också.

Vi är med dig hela vägen, från projektering till installation & service.
Glöm inte att det går att få ROT-avdrag på installationen!

Har din fastighet fått nerslag på avloppet. Vi säljer och installerar minireningsverket Bio kube.

Silvervägen 15, 371 50 Karlskrona