ALTRUISTAKADEMIN

Välkommen som medlem i Altruist-Akademin!

Bankgiro 284-5212
Årsavgift SEK 100:-

ALTRUISTAKADEMIN
Altruist-Akademin har till uppgift att i olika former främja intresset för och studiet av mänskligt beteende, särskilt vansinnet i olika tidsmiljöer, genom samvaro med föredrag och diskussioner om olika författare, samt genom att stimulera läsning av lämpliga litterära och vetenskapliga verk med vansinne och vanvett i fokus.