HALLABRO AFFÄRS- & UTVECKLINGSCENTER AB

HALLABRO AFFÄRS- & UTVECKLINGSCENTER AB

Konsultverksamhet inom organisations-och marknadsföring samt uthyrning av lokaler.

Stationsvägen 2
372 76 Hallabro

0708 613 827
sven.strandberg57@hotmail.com