JEANS SKOGSAVVERKNING

JEANS SKOGSAVVERKNING

Köper skog på rot, timmer, kubb och massaved. Utför slutav­verkning, gallring, skotning, röjning och plantering.

Jean Ilandersson,
Hålladal, 370 17 Eringsboda.

0705 77 91 88
jean-ilandersson@hotmail.com