LÅNGSJÖRYDS SKOGSTJÄNST

LÅNGSJÖRYDS SKOGSTJÄNST AB

Utför gallring, röjning samt skogskonsultation.

Rickard Bertilsson
0768 69 89 76
rickard.bertilsson@hotmail.com