LERYDS ALLTJÄNST

LERYDS ALLTJÄNST

Chaufförstjänster, snickeriarbeten, markarbeten, trädgårdsgräsklippning, manuell högröjning av skogsvägar.

Glenn Berggren,
Leryd 48,  370 17 Eringsboda,

0457 46 10 60, 0733 26 10 60,
glenn.leryd@hotmail.se

LERYDS ALLTJÄNST

LERYDS ALLTJÄNST