MICKES ALLTJÄNST

MICKES ALLTJÄNST

Utför arbeten inom jord- o skogsbruk, bl. a. pressning med kombipress, släntklippning med armklippare, avloppsgrävning m. m.

Siggamålavägen 44, 370 12 Hallabro

Tel. 0708-123 657.
Mail: siggamalagard@live.se