NORRGÅRDEN, ÖSTRA HALLEN

NORRGÅRDEN, ÖSTRA HALLEN

Sylvia Byback
Östra Hallen 27, 370 12 Hallabro.

Tel. 0457-45 11 38,
Mob. 0708-23 18 00,

E-mail: sylvia.byback@telia.com

NORRGÅRDEN, ÖSTRA HALLEN

Österhallvägen 27, 370 12 Hallabro