RELATIONER

RELATIONER

Som utbildad samtalsterapeut och kunnig i kommunikations- och relationsmönster kan Peter Lindström medvetandegöra kommuni­kationsprocesser och ge möjlighet till att lösgöra låsningar. Rådgivning/handledning i relationshantering, enskilt, par eller i grupp.
Kunnig inom kognitiv psykologi, pedagogik och didaktik.

Mail: privat@parrelation.se, jobb@parrelation.se,
www.parrelation.se,
0768 94 63 20.