VERMANSMÅLA GÅRD BENGT HOLM

VERMANSMÅLA GÅRD BENGT HOLM

Försäljning av hästfoder, sågade trävaror och ekologiskt nötkött.

Bengt Holm
Värmansmålavägen 12, Backaryd.

Tel. 0457-45 00 22, 070-940 73 72

VERMANSMÅLA GÅRD BENGT HOLM