WESTERDAHLSGÅRDEN

WESTERDAHLSGÅRDEN

BLÅBÄRSODLING: Ekologiskt odlade blåbär jul – sept.
STUGUTHYRNING: Året runt, per natt / veckoslut / vecka el. längre.

Kolshult 312, 370 17 Eringsboda.

Tel. 0701-128 070
info@westerdahlsgarden.se
www.westerdahlsgarden.se

WESTERDAHLSGÅRDEN

WESTERDAHLSGÅRDEN