Byaslingan

...
En förstudie som ska kartlägga befintliga besöksmål
i hela Ronneby kommun.

Bostad på landet

...
Nyanlända flyktingar ska matchas med lediga bostäder och jobbmöjligheter på landsbygden.
Läs mer på vår Facebook eller i BLT

Nu finns vi på Facebook

...
In och gilla sidan och dela med alla ni känner.
Länk till vår Facebookadress.

Mer om Byaslingan och slutredovisningen finns på Ronneby Kommunbygderåds hemsida.
Läs mer (nytt fönster)

Snart blomstrar det igen!