Försköningspengarna i Belganet

Viktigt för företag, samhällsföreningar och alla boende

Blomstrande Bygden tar även ansvar för miljön på landsbygden.

Vi är delaktiga i fördelningen av kommunens årliga investering i landsbygden genom Försköningspengar.
En ny ansökningsblankett är nu framtagen, där det finns möjlighet att söka till nya projekt för försköning, men även för underhåll av tidigare utförda projekt.

Vid frågor och mer information är ni välkomna att kontakta Sven Strandberg, tel 0708-61 38 27

Att ladda ner:

Ansökningsblankett
(nytt fönster)

Försköningspengarna (broschyr, pdf 8.1MB, nytt fönster)

Belganet: Försköning och underhållet som Blomstrande bygden utfört fram t o m 2019

2019 har badplatsen vid Lilla Galtsjön har parkeringsplatserna uppdaterats med nytt staket och grusats upp (Bild 1 före, Bild 2,3 efter).

Under 2019 har en upprustning och förlängning av Ågången skett, ett staket satts upp vid industritomt samt ett utökat underhåll i byn.