Försköningspengarna

Viktigt för företag, samhällsföreningar och alla boende

För att driva företagsam verksamhet på landsbygden fodras en fungerande service, en attraktiv miljö som lockar barnfamiljer till att köpa bostäder och bosätta sig här. Då måste vi ha fungerande bussförbindelser, vi måste ha attraktiva skolor, distriktsköterska, affär, bostäder, äldreboende, idrottsplatser, badplatser, strövstigar, lekplatser och vi måste ha en miljö som lockar besökande att stanna några dygn på landsbygden.

Blomstrande Bygden tar även ansvar för miljön på landsbygden.
Vi är delaktiga i fördelningen av kommunens årliga investering i landsbygden genom Försköningspengar.

Syftet med försköningsmedlen
– utveckla och stimulera miljön för invånarna och bidra till en ökad turism. Därvid är syftet att tydliggöra samhällenas grundläggande identitet och läsbarhet, öka attraktiviteten och tillgängligheten samt allmänt lyfta förekomsten av besöksmål i form av lokala områden,
platser och rörelsestråk.
– skapa engagemang och stolthet för sin bygd och inom Ronneby kommun hos invånarna.
– medverka till att de mindre orterna på landsbygden upplevs som attraktiva att bo och verka i.
– skapa delaktighet bland invånarna, så att de på ett enklare byråkratiskt sätt själva ska få resurser för att göra sina samhällen mer attraktiva.
– lokalt förankra och utveckla vidare mer övergripande projekt som tidigare har initierats av regionala eller kommunala organ och organisationer så att de ”landar bättre” i det lokala sammanhanget. Därmed bli något av ”den förlängda arm” som organisationer på regional och kommunal nivå i många fall behöver för att kunna nå en stark lokal förankring.

Vid frågor och mer information är ni välkomna att kontakta Sven Strandberg, tel 0708-61 38 27.

Ansökningsblankett (att ladda ner)

Att ladda ner Försköningspengarna (broschyr, pdf 8.1MB, nytt fönster)

Vårt engagemang i Försköningsgruppen Ronneby kommuns försköningsmedel för landsbygden har resulterar till flera projekt som inte anas hade blivit av. Vi bedriver dessa projekt i samarbete med Samhällsföreningarna där vi ibland även utför projekten inom Blomstrande Bygden.

Hittills har 16 medlemsföretag färdigställt de olika projekten – projekt såsom vandringsled och förbättring av strand i Öljehult, målning av Tjurkhults skola, uppgrusning och förlängning av promenadstig i Belganet, uppgrusning och nya staket till parkeringarna i Galtsjön, Belganet, Kärleksstigen i Hallabro, en ny promenadstig ca 1 km med solcellsbelysning och vattenspegel, ombyggnad av lekplatsen Hallabro, underhåll av grönytterområden i Backaryd, Belganet, Hallabro, Eringsboda och Öljehult.