Det är vi som är Blomstrande Bygden

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.
Blomstrande Bygden:
En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.
Styrelse

 

Ordförande: Anders Wikander
Vice: Tommy Kalmteg
Kassör: Anders Wikander
Sekreterare: Jennie Fredriksson

Ledamöter:
Mats Paulsson
Mikael Haraldsson

Kontakt

Tel. 0705-453 042,
info@blomstrandebygden.se
Postadress:
Myrstigen 4,  372 76 Hallabro

 

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan

(1) informera om och marknadsföra medlemmarnas verksamhet och produkter, (2) ta initiativet till och driva projekt som främjar medlemmarnas företag, (3) förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan medlemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, entreprenörer, leverantörer, kunder m fl, (4) utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, (5) för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om hantverk, hantverkstraditioner och bygden till prioriterande målgrupper,
(6) initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt
(7) bedriva annan med ovan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Den Blomstrande Bygden i Blekinge, ekonomisk förening.
Org.nummer: 769600-9963

Att bli medlem

Som medlem i Blomstrande Bygden kommer du med i ett nätverk som gagnar allt företagande och andra samhällsaktiviteter på Ronneby kommuns landsbygd.

Medlemsavgift:
600 kr, varav 500 kr i serviceavgift och 100 kr i medlemsavgift.
Kontakta oss med era uppgifter och inbetalning till: info@blomstrandebygden.se

Bankgiro: 5996-9147, Swisch: 1230911685