Försköningspengarna i Hallabro

Viktigt för företag, samhällsföreningar och alla boende

Blomstrande Bygden tar även ansvar för miljön på landsbygden.

Vi är delaktiga i fördelningen av kommunens årliga investering i landsbygden genom Försköningspengar.
En ny ansökningsblankett är nu framtagen, där det finns möjlighet att söka till nya projekt för försköning, men även för underhåll av tidigare utförda projekt.

Vid frågor och mer information är ni välkomna att kontakta Sven Strandberg, tel 0708-61 38 27

Att ladda ner:

Ansökningsblankett
(nytt fönster)

Försköningspengarna (broschyr, pdf 8.1MB, nytt fönster)

Hallabro: Försköning och underhållet som Blomstrande bygden utfört fram t o m 2019

Anläggning av Kärleksstigen, en promenadstig i byn som anlades 2016 och har sedan dess utvecklats i olika etapper.
På östra delen av Dammenområdet har ca 4000 m2 jämnats ut och fått en helt ny gräsmatta.
Utökat underhåll med bl.a röjning av kommunal mark av södra infarten m.m.

Nyanläggning av Kärleksstigen med rastplatser

Ljussättning med solcellsbelysning

Förlängning av stigen förbi Ekbacken

Utgrävning av dammen

2018 påbörjades underhåll och röjning av Kärleksstigen och övriga grönområden i Hallabro.
Kärleksstigen (Bilder 1,2 före och Bild 3 efter underhåll).

2018 påbörjades underhåll och röjning av Kärleksstigen och övriga grönområden i Hallabro. Dammenområdet (bild 1-2) och lekplatsen (bild 3-4).

2017 byttes trappan till gångstigen mellan centrum och Hallagården (Före och efter).

Hallagården, utökat underhåll med röjning, före (Bild 1) och efter (Bild 2,3).