1:a OMTANKEN AB

Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge
0457 787 00, Linda Jakobsson

Webb: omtanken.care
E-post: info@omtanken.care

1:a OMTANKEN AB

1:a Omtanken är det lokala hemtjänstbolaget som även utför städservice inom RUT-sektorn.

Omsorgstjänster av hög kvalitet och stor effektivitet utan att tumma på respekten för den individuella kundens behov och önskemål. Tanken med Omtanken är att det ska vara lite närmare, lite bättre.