1:a Omtanken AB

1:a OMTANKEN AB

1:a Omtanken är det lokala hemtjänstbolaget som även utför städservice inom RUT-sektorn.

Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge
0457 787 00
Linda Jakobsson