STUBBENS PRODUKTER

BJÖRN PERSSON
Ronnebyvägen 25

372 98 Eringsboda

Tel. 0485-741 87

STUBBENS PRODUKTER
Stubbens Produkter är ett litet familjeföretag som driver ett kalkon och kanin slakteri.
Vi håller till i Eringsboda. Vi föder upp, slaktar och förädlar alla produkter själva.