Br Hedlunds Fastigheter

BR HEDLUNDS FASTIGHETER

Förvaltar och hyr ut fastigheter för industri och annat företagande.

AB Br. Hedlunds Fastigheter,
Box 82, 370 11 Backaryd,

Tel. 0457-45 02 01, 0457-45 11 37,
0457-163 90, 0708-36 65 57.