Br Hedlunds Fastigheter

BR HEDLUNDS FASTIGHETER

Förvaltar och hyr ut fastigheter för industri och annat företagande.

Br. Hedlunds Fastigheter AB,
Box 62, 370 11 Backaryd,

0708 366 557
gosta@ipost.se