BYGGNADSTEKNISK RÅDGIVNING

BYGGNADSTEKNISK RÅDGIVNING

Medlem i SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.
Certifierad konsult-ansvarig enligt PBL, Plan & Bygglagen.

LENNART SANDBERG
Byggnadsingengör
Ramsjömålavägen 11, 372 96 Backaryd

Tel. 0457-457 017, 070-741 40 83.