HALLABROSÅGEN

HALLABROSÅGEN

Carl Jonsson, 0768 58 52 21.
Sågning, Hyvling & Impregnering.
Sågverk med fyra generatio­ners erfarenheter samlade. Diverse virke på lager och utför bearbetning efter kundens önskemål.

Ronnebyv. 49, 370 12 Hallabro.

0457 45 11 14,
h16@telia.com.

HALLABROSÅGEN

HALLABROSÅGEN