JANNES & PELLES SKOGSAVVERKNING

JANNES & PELLES SKOGSAVVERKNING

Skördare och skotare.
Vi utför alla typer av skogsavverkning.

Per-Ove Erlandsson,
Värendsvägen 64, 372 96 Backaryd.

0708 22 72 37
pelle.erlandsson@telia.com