LASSES ALLENTREPRENAD

LASSES ALLENTREPRENAD

Nybyggnationer – Renoveringar – Snickerier – Takarbeten – Fällning – Röjning – Plantering – Gallring – Anläggningsarbete – Schaktning – Planering – Skogsvägar – Avlopp m.m.

Tjurkultsvägen 22,
Tjurkhult, 372 93 Hallabro.

Tel.: 0708-12 36 61,
E-post:
lasse@lassesallentreprenad.se
lassesallentreprenad.se