ROLF JOHANSSONS SCHAKT & TRANSPORT

ROLF JOHANSSONS SCHAKT & TRANSPORT

Certifierade för att sätta isodrän, som fuktspärrar husgrund. Nedgrävning av infiltrationsanläggningar, grävning och läggning av fuktspärr på husgrunder, dräneringar, plattläggning, planering av hustomter m. m.
Grävnings- och sprängningsarbeten, upp­rustning och nybyggnation av skogsbilvägar, grus- o asfalt­transporter, försäljning av grus och matjord från egen grustäkt. Snö- o halkbekämpning.

Tattamåla Lillegård 11
362 93 Tingsryd

0477 130 03

rolf.johansson@rj-schakt.se
​www.rj-schakt.se.