ROLF JOHANSSONS SCHAKT & TRANSPORT

ROLF JOHANSSONS SCHAKT & TRANSPORT

Certifierade för att sätta isodrän, som fuktspärrar husgrund. Nedgrävning av infiltrationsanläggningar, grävning och läggning av fuktspärr på husgrunder, dräneringar, plattläggning, planering av hustomter m. m.
Grävnings- och sprängningsarbeten, upp­rustning och nybyggnation av skogsbilvägar, grus- o asfalt­transporter, försäljning av grus och matjord från egen grustäkt. Snö- o halkbekämpning.

Tingsryd, 0477 130 03,
​www.rj-schakt.se.