SJÖHOLMS SNICKERI AB BELGANET

SJÖHOLMS SNICKERI AB BELGANET

Specialkompetens: Trapptillverkningen i alla former och andra specialsnickerier och inredningar i de flesta massivträslagen.
Allt från gammaldags till modern stil.
Från mätning, uppritning till fackmässig montering eller helt efter kundens önskemål.

KONTAKT

Belganet 66, 370 12 Hallabro
Fax / Tel: 0457–45 20 52 / 0708-12 68 80

E-post:
anders@sjoholmssnickeri.se
sjoholmssnickeri.se

SJÖHOLMS SNICKERI AB BELGANET

SJÖHOLMS SNICKERI AB BELGANET