SKÄRVGÖL-BRÅTABRONS FISKEVÅRDSOMRÅDE

SKÄRVGÖL-BRÅTABRONS FISKEVÅRDSOMRÅDE

10 sjöar o ca 3 km rinnande vatten mellan Backaryd och Långgöl.

Gädda, abborre, ål, vitfisk och sutare.

Båt finns att hyra vid Lilla Angsjön.

Skärvgölsvägen 33
372 96 Backaryd

0739 771870

lassehenrysson@yahoo.se