STIG LEONARDSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING

STIG LEONARDSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING

Jag förvaltar mitt fiberuppkopplade bardomshem beläget i Tjurkhult med egen sjö intill den småländska gränsen. I bildarkivet kan ni se foton tagna på fastigheten.

Webb: www.stigleo.se