TOKA FASTIGHETER

TOKA FASTIGHETER

Förvaltning och uthyrning av bostadsfastigheter i Öljehult.

Brovägen 26, Öljehult,
372 93 Hallabro.

Tel. 0706 95 82 09,
tokafastigheter@hotmail.se