TOKA FASTIGHETER

TOKA FASTIGHETER

Förvaltning och uthyrning av bostadsfastigheter i Öljehult och affärsfastighet med bostad i Hallabro.

Brovägen 26, Öljehult,
370 12 Hallabro.

Tel. 0706 95 82 09,
tokafastigheter@hotmail.se