TORES BYGGTJÄNST BACKARYD AB

TORES BYGGTJÄNST BACKARYD AB

Utför byggnationer, renoveringar och snickeriarbeten.

Tores Byggtjänst Backaryd AB,
Långasjövägen 58,
372 96 Backaryd

Tel. 0708 76 94 47

Webb: toresbyggtjanst.se
ulla_hellberg58@hotmail.com