U-LIFT AB

U-Lift AB
Värmansmålavägen 11
372 77 Backaryd / Sweden
Direkt +46 70-393 03 93
Vxl +46 457-45 06 50

Webb: u-lift.se

U-LIFT AB

Vi är lyhörda gentemot marknadens och myndigheters högt ställda krav och vi utvecklar kontinuerligt befintliga och nya produkter.

Vi har kunder inom såväl Internationell Tågindustri som Skandinavisk Persontrafik som ställer krav på bred kompetens och hög kvalitet. Hög kompetens och ett gediget kundfokus hos våra medarbetare återspeglar sig igenom alla led i vårt företag och det garanterar användaren en kvalitetsprodukt som uppfyller alla för branschen gällande standarder och normer.

Vi är lyhörda gentemot marknadens och myndigheters högt ställda krav och vi utvecklar kontinuerligt befintliga och nya produkter.

Vi har kunder inom såväl Internationell Tågindustri som Skandinavisk Persontrafik som ställer krav på bred kompetens och hög kvalitet. Hög kompetens och ett gediget kundfokus hos våra medarbetare återspeglar sig igenom alla led i vårt företag och det garanterar användaren en kvalitetsprodukt som uppfyller alla för branschen gällande standarder och normer.