Ebon Kaisajuntti

Prioriterat arbete för utveckling av landsbygden i Ronneby Kommun innefattar flera huvudområden.
Kommunens landsbygdspolitiska program uppmuntrar till lokal delaktighet i detta arbete vilket innebär att Ronneby Kommunbygderåd är en nyckelaktör för att nå framgång.
Tillsammans jobbar vi för en ökad livskvalité genom attraktiva boenden, upplevelserik fritid och ett blomstrande företagande.
Under hösten 2015 kommer arbetet att förstärkas ytterligare genom att kommunen anställer en Landsbygdsutvecklare på heltid.
Vi vill från Blomstrande Bygden hälsa vår Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti välkommen.