”Karlshamns Allehanda 1879”…

… var allt att läsa, men desto mer att tyda: Denna rest av tidningen som gavs ut för etthundratrettiofem år sedan satt på insidan av timmerväggen som vi var tvungna att riva loss för att stabilisera vårt torps maskätna gavelsida. Samma år, som stod att läsa på...