Ordförande har ordet!

För Blomstrande Bygden har 2015 inneburit att vi går mot en förändring av verksamheten enligt det beslut som togs på årsmötet i början av året – att bli en renodlad företagsförening. Vi jobbar hela tiden med detta förändringsarbete, och jag tycker vi börjar komma mer...

Besvikna på Miljöteknik

Företagen i Belganet är otroligt besvikna på Miljöteknik och dess utlovade bredband: I sin verksamhet är de beroende av att ha en bra uppkoppling för att kunna ha en bra kontakt med sina kunder och leverantörer. Enl. Kerstin Björklund (Ordf. Belganet...
Min gamla skola i kärt minne: Ettebro skola

Min gamla skola i kärt minne: Ettebro skola

Här började jag min utbildning liksom min far hade gjort 30 år tidigare. I första klass hade jag en gudomlig lärarinna. Hon var nyexaminerad och vår klass var hennes första arbete. Hon blev min första förälskelse: Otroligt vacker, snäll och himmelsk. Jag minns...