Temakväll i Bräknegården Belganet

Måndag den 16 november kl 18 inbjuder Bräkneåns vattenråd till en temakväll i Bräknegården  Belganet. Fokus läggs på dammar med verksamhet – kvarn, elproduktion m.m. som finns i Bräkneåns vattensystem. Medlemmar, berörda fiskevårdsföreningar  och övriga intresserade...

Företagsträff i Hallagården, 15/10 2015 (2)

En mycket välbesökt och informativ företagsträff med ett 50-tal företagare som fick ta del av informationen från Länsstyrelsen, Almi och Arbetsförmedlingen. Visste ni att reglerna för nya Leader fastställs denna veckan? Vill ni veta mer? www.lansstyrelsen.se/blekinge...