Måndag den 16 november kl 18 inbjuder Bräkneåns vattenråd till en temakväll i Bräknegården  Belganet. Fokus läggs på dammar med verksamhet – kvarn, elproduktion m.m. som finns i Bräkneåns vattensystem.
Medlemmar, berörda fiskevårdsföreningar  och övriga intresserade är välkomna!

Med vänlig hälsning, Kerstin
Belganets samhällsförening