ÖPPET HUS I BELGANET (2015-11-21)

Både publiken och försäljarna i de olika fabrikerna var helnöjda. Rätt om det bet lite i kinderna så var vädret på det bästa humöret. Ebon Kaisajuntti vår nya landsbygdsutvecklare höll invigningstalet och framhöll vikten av att samarbeta både på det lokala planet och i stort över alla gränser. De ditresta nya svenskar som ännu inte lärt sig svenska språket fick invignings talet översatt av en tolk på plats. Många som var på öppet hus och mässan för första gången var väldigt imponerade och bedyrade att de skulle återkomma nästa år.
(Text & foto JE Ronneback)