Företagen i Belganet är otroligt besvikna på Miljöteknik och dess utlovade bredband:
I sin verksamhet är de beroende av att ha en bra uppkoppling för att kunna ha en bra kontakt med sina kunder och leverantörer.
Enl. Kerstin Björklund (Ordf. Belganet samhällsförening) överväger man att inom kort inbjuda till ett dialogmöte med Miljöteknik, kommunpolitiker med flera för att få frågan belyst.