För Blomstrande Bygden har 2015 inneburit att vi går mot en förändring av verksamheten enligt det beslut som togs på årsmötet i början av året – att bli en renodlad företagsförening.
Vi jobbar hela tiden med detta förändringsarbete, och jag tycker vi börjar komma mer och mer rätt i andemeningen att föra fram er företagare och företagandets frågor mot samhällets olika instanser.
Vi har nyligen tillsatt en marknadsföringsgrupp i styrelsen som leds av Anna Ericksson från Eringsboda. Gruppen kommer att se över och modernisera hela vårt marknadsföringsbehov.
Vi har också utsett en grupp som ansvarar för företagsmässan på Eringsboda Brunn, ett arrangemang som vi hoppas ska återkomma varje år. Denna grupp leds av Mats Paulsson Eringsboda. Mässan är inplanerad till den sjunde maj 2016. Vi kommer även att bjuda in olika samhällsfunktioner som på ett eller annat sätt är kopplade till företagande. Här hoppas vi på stor uppslutning från er medlemmar, så skriv redan nu upp detta datum. Vi kommer att återkomma med närmare information längre fram.
Under nästa år kommer vi även att genomföra en förstudie som skall undersöka möjligheterna med att etablera en slinga som skall gå genom hela Ronneby Kommun såväl staden, som de mindre tätorterna. Detta projekt är initierat av Kommunbygderådet som i sin tur har lagt över det på Blomstrande Bygden, Projektet ”Byaslingan” är ett projekt som går ut på att knyta samman de olika leder, sevärdheter och näringar som har med kultur, fritid och turism att göra, en slinga som knyter samman hela kommunen. Landsbygden har så oerhört mycket att visa upp, sevärdheter, en helt underbar natur, vandrings och cykelleder, stort utbud av fritidsaktiviteter, utbudet av kost och logi, väldigt många lokala kulturella arrangemang. Kort sagt, det vi själva ser varje dag, och ser som självklart, ska vi förhoppningsvis i framtiden kunna sälja in till turisterna. Ett mycket spännande projekt som jag har fått förmånen att leda.
Jag vill också ta tillfället i akt och slå ett slag för Landsbygds-TV. Även detta projekt är initierats och drivs dessutom av Kommunbygderådet. Landsbygds-TV är nu tillgänglig för ER företagare, ett mycket billigt och proffsigt sätt för er att marknadsföra era företag och era tjänster. Landsbygds-TV finns tillgänglig även här på hemsidan gå gärna in och ta del av dess nuvarande reklamutbud. Allt detta hade inte gått att genomföra utan mycket engagerade styrelsemedlemmar.
Jag vill fa tillfället i akt att skicka ett tack till mina medarbetare i styrelsen som lägger ner ett otroligt engagemang på styrelsearbetet. Så många timmar som läggs ner, inte bara på styrelsemötena, det mesta arbetet läggs ner mellan mötena.
Stort Tack till er alla! Till både medarbetare och medlemmar.

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År
Sven Strandberg