Mats Paulsson vid senaste timmerhubygget, ett vackert fritidshus i Eringsbodatrakten .Foto: Maths Olsson

Mats Paulsson vid senaste timmerhubygget, ett vackert fritidshus i Eringsbodatrakten. Foto: Maths Olsson

Det började för en 15-16 år sen med ett hus åt livebyn i Lockansmåla, berättar han.
Sen har det varit jaktstugor, friggebodar, attefallshus, vindskydd, fritidshus.
Det senaste är ett fint fritidshus några kilometer från hans egen skogsgård i Ängsjömåla.

– Nu diskuterar jag med en som vill ha ett lite större hus i Halland, men det är en rätt lång process, säger Mats Paulsson.
I ladan där buggfinns tillsågade och hyvlade stockar för kommande byggen.
– Med de här stockarna får man 20 centimeter tjocka väggar. De tätas med lindrev.
– Vi använder oss av Hobysågen, som är specialist på grovt virke. Och sådana här hus kräver ju också fönster i gammal still. De gör vi hos Sjöholms snickeri i Belganet.

Mats Paulsson berättar att han börjat trappa ner lite på skogsbruket. 300 hektar skog har sålts av till de tre vuxna sönerna.
– Men jag har kvar 225 hektar vid Eringsboda. Skog är en god affär på det sättet att markvärdet ökar hela tiden.
Men å andra sidan har virkespriset bara ökat lite, och massavedspriset inte alls. Mats Paulsson är engagerad i bygdens utveckling, både som företagare och politiker (C).

Företagarföreningen Den blomstrande bygdens traditionella symbol Krämarpellen står uppställd vid vägen, och bredvid den en liten skylt om att bredbandsutbyggnad pågår.
– Att bygga ut bredband är en nödvändighet om man ska behålla folk och företag ute på landsbygden, säger han.

Utöver skogsbruket har han andra projekt som Vävaregården i Eringsboda, där man väver röllakansmattor. Och tillsammans med två andra bygger han upp en 15 meter lång modelljärnväg invid Färgaregården.
– Vi ska vara klara att kunna köra den som en attraktion på Skogstokig 6 juni, säger han.

Och inte minst är Mats Paulsson en av dem som arbetar med den stora Landsbygdsmässan på Eringsboda brunn 7 maj…

Av: JAN HINDERSON, SYDÖSTRAN (16/3 2016)