so_sl

Tommy Kalmteg, Anders Lund, Mats Paulsson och Sven Strandberg är en del av gruppen som vill ta ett samlat grepp kring landsbygdens turistattraktioner. Foto: Marcus Johansson

”Byaslinga” ska hjälpa turister ut på landsbygden

Har du hört talas om Humleslingan i Skåne eller KulTuren i Småland? Nu tas ett krafttag för att få till en egen turistslinga som ska leda turister till Ronneby kommuns attraktioner.

Blomstrande bygden är en förening som samlar företag och samhällsföreningar på Ronnebys landsbygd. Föreningen jobbar just nu med ett nytt projekt som ska locka både turister och kommuninvånare till de många sevärdheter och attraktioner som finns runt om i kommunen.
– Vi tänker att vi ska bygga ihop staden med landsbygden, istället för tvärtom. Det här är ett sätt att marknadsföra hela kommunen, och inte bara det som händer i stadskärnan, säger Tommy Kalmteg som är vice ordförande i Blomstrande bygden.

Projektet går under arbetsnamnet ”Byaslingan”. Idén är att göra en körbar sträcka som går runt alla orterna i kommunen, där all alla attraktioner och sevärdheter finns utmarkerade. Man har hämtat inspiration från liknande turer som Humleslingan som går runt Ivösjön i Skåne, och KulTuren som tar besökaren till platser i Glasriket i Småland.
– På det här sättet så marknadsför vi allt i hela kommunen på en och samma gång. Alla orterna har redan väldigt mycket aktiviteter och turistnäringar, men det är knappt någon som vet om det. Vi vill sammankoppla allt detta, säger ordförande Sven Strandberg.

Med medel från kommunen och Länsstyrelsen har nu arbetet med att ta fram en förstudie påbörjats. Under nio månader ska Sven Strandberg jobba halvtid med att besöka samhällsföreningar och näringsidkare för att få dem med på tåget. Man ska även ta reda på hur det praktiska genomförandet ska gå till, planen är att slingan ska nå turister både genom fysiska kartor och genom en hemsida och en app.
– Den stora förhoppningen är att det här ska leda till nya jobbtillfällen inom turistnäringen. Det handlar om landsbygdens överlevnad, säger Sven Strandberg.

FAKTA ”Byaslingan” är arbetsnamnet på ett projekt som leds av föreningen Blomstrande bygden. Målet med projektet är att ta fram en körbar sträcka som leder besökare genom hela Ronneby kommun, och pekar ut aktiviteter och sevärdheter längs vägen. Man vill lyfta fram alla företag och föreningar som finns på landsbygden och marknadsföra dess gemensamt.

Av: MARCUS JOHANSSON, SYDÖSTRAN (7/4 2016)