Företag med framåtanda kan få stöd av erfarna mentorer

Du som företagare som vill satsa inom jordbruk eller trädgård kan nu få stöd och inspiration av mentorer som själva är erfarna företagare. Syftet är att utveckla företagandet inom de gröna näringarna.

Du som antas till mentorskapsprogrammet får en handplockad mentor som hjälper dig att ta nästa kliv i ditt företagande. Du får chansen att vidga ditt nätverk och utveckla din verksamhet.

Mentorskapsprogrammet är kostnadsfritt för dig som blir antagen, det finansieras av landsbygdsprogrammet.

Läs mer här: http://www.gromentor.se/gro