Grönt & tryggt

Rödeby Energi AB startades 1996 och ägs av Rödeby Elverk. Vi är en lokal elleverantör men bedriver elhandel i hela Sverige, huvudsakligen i sydöstra Sverige och vi har ca 6000 kunder. Vi tror på en framtid där grön och förnyelsebar energi dominerar, även på en trygg...